desde 2.006 en Internet

lunes, 27 de noviembre de 2006

Fundaments Ductrina Nibey Se.

Balors y Cunseptas.Filusufia Balors y Cunseptas.Filusufia
Da tods es bien sabid ca, yunt am la apariçiò dal nueb mileniu, als balors tradisiunals dal hombra an lu rafaren a la cunçiençia culactiva y mural san bist sustituits par un nou cunsepta da lu suçial ca bulgarmen sa llam:
Al-Talant.Proxims a aquesta idea rabuluçiunaria sa troba la gran malluria da les gents da la Paninsula Iberica cunaguts bulgarment com "progras" y ca tenan coma rafarençia mural y etica al conegut Megalider Aspiritual PepeLuis Çetapè.
Aquesta noba bisió ca tè entra altrus gran mullaidins difundiend la idea com Lluan Saura, Gaspà Yamaçars, Immma Malloy, Rosa Ragás, astà sença cap dubta axtandiendus dins todes les capes suçials.
Com a reacció, les élits raciunals y bienpensants de la nostra suçietat am bist an la aduraçió a Cupit lunic ramediu a a aquesta lucura y pruses da autudastrucsió ca raprasenta el cunsepta Al-Talant.
La ductrina Nibey Se es una de las poques ca conta am la aprubaçiò directa da Cupit y es par nusaltrus un baritapla plaçé iniçià aquest aspai par dinfundí las nobas ideas "cupitienses" radirecsiunadas an la Ductrina Nibey Se.
Tod no astà pardut!!
Ampaçem dons am aquesta primera apariçió "cupitiense" Nibey Se:
"Al Milenarisma"

2 comentarios:

Anónimo dijo...

Debe ser lo más parecido a un consejo de ministros sobre la paaaaaaaz. Nunca había pensado en una pasarela Arrabal de la Vega, pero a partir de ahora, poblará todas mis pesadillaaaaas.

Anónimo dijo...

Creen que son unas brujas consumadas
y lo que pasa es que están intoxicadas
y eso que dicen que ya no toman nada
Pero me dicen por ahí que sí que sí y dicen dicen...

Enlaces Relacionados

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...